Je bent er wellicht tijdens het opgeven van je belasting begin dit jaar of het verkopen van je woning mee geconfronteerd. Wat is de WOZ waarde van je woning? Veel mensen verwarren dit met de daadwerkelijke woningwaarde.

De WOZ-waarde is een besluit dat aan het begin van elk jaar op de deurmat valt. In 1994 is de Wet taxatie onroerend goed (WOZ) aangenomen om de waarde van al het onroerend goed in Nederland te regelen, dus ook uw woning. Belastbaar naar WOZ-waarde.

Waarom is de WOZ waarde ingevoerd?

De WOZ-waarde is daadwerkelijk ingevoerd zodat de overheid deze kan belasten. Drie verschillende instanties gebruiken de WOZ-waarde als grondslag voor de belastingheffing en dat zijn:

  1. Watersysteemheffing
  2. De Gemeente; onroerendezaakbelasting OZB en andere heffingen.
  3. De Belastingdienst

Zoals je kunt zien is de WOZ-waarde van belang bij het heffen van diverse belastingen die u dient te betalen.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

De WOZ waarde van je woning valt zoals besproken begin van elk jaar op de deurmat en heeft betrekking op de geschatte van de waarde van jouw woning in het voorafgaande jaar. Dus met andere woorden, de WOZ waarde die jij als woningbezitter in januari 2022 hebt ontvangen, heeft betrekking op de waarde van je woning in 2021.

  1. De grootte van het huis
  2. De inhoud van het huis
  3. Gebruiksoppervlakte van het huis
  4. De ligging van het huis
  5. Bouwjaar van het huis
  6. Het type huis
  7. De grondoppervlakte van je huis en het perceel

Verschil tussen WOZ en Woningwaarde?

Veel mensen denken dat de WOZ-waarde en woningwaarde hetzelfde zijn, echter de WOZ waarde en woningwaarde is niet hetzelfde. De WOZ waarde is er zoals hierboven beschreven met name op gericht om je woningwaarde richting gemeente en andere overheidsinstanties inzichtelijk te maken. Wil jij je huis verkopen en weten wat je woning waard is, doe dan een gratis waardebepaling van je woning. Deze is voor de makelaar van grotere waarde dan de WOZ-beschikking die je in het begin van 2022 hebt ontvangen.