Urenregistratie personeel en tijdregistratie zijn innovatieve oplossingen die GET als dienst verleend. Urenregistratie en tijdregistratie personeel zijn bij GET ook als pakket te nemen. Om mee te beginnen verhoogt tijdregistratie de focus van werknemers. Wanneer de tijd die ze aan één taak besteden worden bijgehouden, zullen ze zich hier meer op focussen. Ze zullen zich dan ook niet laten afleiden door bijzaken. Tijdregistratie leidt er aldus toe dat medewerkers zich beter zullen concentreren op hun werkzaamheden. Dit is efficiënt, want hierdoor zullen ze hun werk sneller afkrijgen. Tijdregistratie zorgt er ook voor dat de verantwoordelijkheid bij medewerkers toeneemt. Doordat ze weten dat de werkgever alles kan zien omtrent een bepaalde taak, zullen ze zich hier beter op focussen. Ze zullen bijvoorbeeld minder snel uitstelgedrag vertonen, omdat de werkgever kan zien hoeveel tijd ze precies aan een taak besteden.

Welzijn van de werknemers

Tijdregistratie kan tevens een positief effect hebben op het welzijn van de werknemers. Het kan namelijk een burn-out voorkomen. Een burn-out ontstaat voornamelijk door een te hoge werkdruk. Een te hoge werkdruk kan onder andere betekenen dat niet iedereen even veel taken krijgt. De een kan dus meer werk hebben dan de ander. Een andere oorzaak van een burn-out kan regelmatig overwerken zijn. Dit kan leiden tot mentale stress en oververmoeidheid. Het is ook mogelijk dat werknemers zelf meer taken op zich nemen. Ook hierdoor kunnen ze zichzelf gaan uitputten. Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van tijdregistratie, is het mogelijk dat werknemers aan een stuk door aan een taak gaan werken. Dit doet echter afbreuk aan de productiviteit van de werknemers. Door middel van tijdregistratie kunnen de werkuren beperkt worden en dit kan een positief effect hebben op het welzijn van de werknemers.

Efficiënt werken met een team

Door tijdregistratie is het mogelijk om efficiënt te werk te gaan als team. Er kunnen namelijk medewerkers zijn die te lang doen over een bepaalde taak, omdat ze willen dat alles perfect verloopt. Dit is zonde van de tijd, want de taak kan in principe ook sneller uitgevoerd worden. Wat een bedrijfsleider in zo een situatie kan doen is dat hij/zij efficiënte teams kan opstellen voor specifieke taken. Verder zou een bedrijfsleider bepaalde knelpunten kunnen identificeren. Dit betekent natuurlijk een verbetering van teamprestaties. Door middel van de data dat uit de tijdregistratie blijkt kan een bedrijfsleider dus efficiënte teams opstellen voor specifieke projecten. Daarnaast kan de bedrijfsleider cruciale taken toedelen aan efficiënte medewerkers.