Jong geleerd is oud gedaan. Veel ouders vinden het enorm belangrijk dat hun kind voldoende sport. Zo ontstaan er op de basisschool automatisch verschillende groepen: de voetbaljongens, de hockeymeiden of dansgroep. 

Ook scholen blijken in te zien dat sporten enorm belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Vrijwel ieder schoolplein is voorzien van diverse sporttoestellen en -pleinen, zoals een voetbalveld of een hockeydoel. Maar welke invloed heeft sporten op de ontwikkeling van de mens? Met voetbal als voorbeeld, delen wij meer informatie over de invloed van sporten op de ontwikkeling.

Teamverband = leren samenwerken

Tijdens de training en wedstrijden spelen de kinderen in teamverband. De kinderen worden gestimuleerd samen te werken en rekening te houden met anderen. Enkel op die manier zal de winst worden behaald. De samenwerking is erg goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Sterke botten en spieren

Tijdens het voetballen zijn de kinderen voortdurend in beweging. De bewegingen zorgen voor een belasting van het lichaam, wat op termijn de botten, gewrichten en spieren zal versterken. Dit effect treedt ook op tijdens het hardlopen, springen en andere belastende bewegingen.

Uithoudingsvermogen

Door het bewegen wordt tegelijkertijd het uithoudingsvermogen van het kind verbeterd. Door regelmatig en langere tijd te rennen, zal het kind op termijn minder moe zijn na een training of wedstrijd. Het lichaam went immers aan de hoeveelheid inspanning. Dit geldt overigens voor iedere sport(oefening).

Door de verbetering van het uithoudingsvermogen zullen ook het hard en de longen effectiever te werk gaan. Een groot uithoudingsvermogen heeft immers een lagere hartslag in de rust als gevolg. Het hart wordt op deze wijze minder belast. Zet de voetbaldoeltjes maar alvast klaar!