Bij het beoordelen van een tool geeft ATAG 2.0 ons enkele nuttige tips om onze evaluatie te begeleiden. In hoeverre ondersteunt de tool:

  • Toetsenbordnavigatie van interactieve inhoud
  • De productie van geldige code
  • Voorzien in duidelijke structurele opmaak, bijvoorbeeld door het gebruik van koppen te promoten boven het vergroten van tekst, zodat deze op een kop lijkt maar de opmaak mist
  • De mogelijkheid om alternatieve tekst toe te voegen voor afbeeldingen en multimedia
  • De mogelijkheid voor auteurs om opties te kiezen die de toegankelijkheid verbeteren in plaats van afbreuk doen, bijvoorbeeld kleurenschema’s die geen contrastproblemen opleveren
  • De mogelijkheid om toegankelijkheidsproblemen op te sporen en te repareren als onderdeel van het kwaliteitsborgingsproces voor publicatie

ATAG geeft ook richtlijnen om te beoordelen hoe goed de tool kan worden gebruikt door auteurs met een handicap om digitale inhoud te creëren.

Bij het uitzetten van een contentstrategie kijken we ook naar de digitale toegankelijkheid. Echte digitale inclusie betekent dat mensen met een handicap zelfstandig en met succes digitale inhoud kunnen produceren en consumeren.

Implicaties van toegankelijkheidsbeperkingen

Als een tool niet voldoet aan aspecten van de ATAG-richtlijnen, wordt er sterk de nadruk op gelegd dat de auteur inzicht heeft in de principes van toegankelijk ontwerp, verantwoordelijkheid voor het controleren van toegankelijkheidsbeperkingen en bij uitbreiding een vereiste om indien nodig geschikte alternatieven te produceren. Het kan ook de belasting voor leertechnologie/IT-afdelingen of andere organisaties die verantwoordelijk zijn om ervoor te zorgen dat inhoud voldoet aan een institutionele toegankelijkheidsnorm voordat deze wordt gepubliceerd, vergroten.

Het is onredelijk voor alle gebruikers om dit niveau van expertise te hebben. Het is daarom aan de aanbieders van tools om ervoor te zorgen dat ze relevante hulp bij toegankelijkheid bieden en bij instellingen om relevante training te bieden aan personeel dat digitale inhoud produceert.

Bij het evalueren van de geschiktheid van een nieuwe tool voor het maken van digitale content is het daarom belangrijk om niet alleen na te denken over de content zelf, maar ook over het proces waarmee die content wordt gemaakt en hoe effectief de authoringtool toegankelijke authoring ondersteunt.

Het vergroten van de bekendheid van ATAG 2.0 zal niet alleen helpen om enkele van de vele toegankelijkheidsbarrières aan te pakken waarmee gebruikers worden geconfronteerd bij interactie met de leerinhoud die universiteiten produceren, maar het zal ook softwareleveranciers aanmoedigen om meer aandacht te besteden aan deze standaard bij het ontwikkelen van auteurstools.